Historie

Důležité dokumenty

Fotogalerie

 

První dáma Británie - sken novinového článku

Historie sdružení

České sdružení žen právniček je dobrovolným profesním sdružením žen právniček ve smyslu § 829 a násl. obč. zákoníku, které bylo založeno z podnětu Evropského sdružení žen právniček (European Women Lawyer's Association, www.ewla.org) dne 14.5.2004 v Praze na zakládající konferenci, které se zúčastnily renomované právničky členských států EU a zejména paní Cherrie Booth Blair.

Sdružuje právničky ze všech oborů práva, to je soudkyně, advokátky, notářky, státní zástupkyně, podnikové právničky a také studentky práv. Cíle tohoto sdružení jsou vyjádřeny v programovém prohlášení, které je uvedeno dále a které spočívá především ve snaze zvýšit právní vědomí občanů a zlepšit mravní a kulturní úroveň společnosti výkonem své profese.

Sdružení bylo založeno těmito zakládajícími členkami:

 • Adamcová Eva, JUDr., soudkyně MS Praha
 • Bínová Pavlína, Ing., právní asistentka Assinfort, Praha
 • Boubínová Božena, JUDr., advokátka, Žatec
 • Buzková Petra, JUDr., ministryně školství, poslankyně parlamentu ČR
 • Cilínková Marie, JUDr., advokátka, Praha
 • Doležalová Martina, JUDr., advokátka, Praha
 • Genčiová Alexandra, JUDr., advokátka, Praha
 • Guluškinová Kateřina, JUDr., ředitelka odboru pro občanství MV ČR
 • Háková Daniela, JUDr., advokátka Praha
 • Hráská Alexandra, JUDr., advokátka, Praha
 • Jermanová Iva, Mgr., advokátka, Praha
 • Juškevič Aleftina, konkurzní správkyně, Baškirská rep.
 • Klenovská Marta, JUDr., advokátka, Chomutov
 • Kloučková Světlana, JUDr., státní zástupkyně NSZ
 • Kociánová Lucie, JUDr. PhD., advokátka, Praha
 • Kořínková Klára, JUDr. PhD., advokátka, Praha
 • Lastovecká Dagmar, JUDr., soudkyně Ústavního soudu Brno
 • Linhartová monika, JUDr., advokátka Praha
 • Machvá Jitka, JUDr., vedoucí odboru ČAK, Praha
 • Marynková Lenka, Mgr., advokátní koncipientka, Praha
 • Millerová Ivana, JUDr., odborná asistentka PF UK Praha, podnikatelka
 • Nechanická Pavla, JUDr., advokátka Praha
 • Novotná Irena, studentka PF UK
 • Olmrová-Nykodýmová Petra, Mgr., advokátka, Praha
 • Papežová Ivana, JUDr., advokátka, Praha
 • Rutland Monika, JUDr., advokátka, Praha
 • Schneeweisová Sylvie, JUDr., advokátka Praha, Brusel
 • Vodičková Marie, JUDr., předsedkyně Fondu ohrožených dětí
 • Vomelová Jana, JUDr., právnička Kanceláře prezidenta republiky

Členská základna se od založení sdružení rozrostla a konečný počet se stále mění.

Sdružení pracuje na úsecích práva občanského, rodinného, pracovního, obchodního, trestního a práva duševního a průmyslového vlastnictví. Sdružení úzce spolupracuje s obdobnými sdruženími žen právniček v členských státech EU.

Programem sdružení je připojení se k mezinárodními programu Evropského sdružení žen právniček tím, že se bude podílet na jejich akcích, jejichž cílem je přispět ke zkvalitnění veškerých oblastí práva jak na úrovni členských zemí tak i práva evropského.

Dále si klade za cíl aktivně se podílet na tvorbě práva vnitrostátního. Za tím účelem vyvíjí iniciativu z podnětu svých členek, které přispějí ke zkvalitnění legislativy v jednotlivých právních odvětvích.

Konečně posledním významným úkolem jeho programu je působení na poli prevence, zejména potírání negativních jevů ve společnosti, mající za následek morální úpadek ve vztazích rodinných, občanských, pracovních, obchodních apod.

Nepřehlédněte

Nejčerstvější informace naleznete na stránce "Aktuálně"!

Informace pro členky Výboru naleznete zde.

Doporučujeme

 

Partneři

 

Unie podnikových právníků ČR - logo

Našli jste chybu?

Pokud máte s prohlížením těchto stránek problém, něco nefunguje či se nezobrazuje správně, oznamte nám to, abychom mohli sjednat rychlou nápravu. Děkujeme.

reklama:

Femina Iuris - 19.-20. listopadu 2009

copyright © 2009 - 2019 CWLA - All rights reserved
powered by WebWorks WebEditor WES © 2005 - 2019 Jan Volejník All rights reserved